image of
创造智能技术——需要思考、远见和前瞻性思维——这就是东芝的宗旨。我们与客户密切合作,创造电子元件和存储产品,旨在激发市场并实现我们共同的成功愿景。我们花了几十年的时间发展牢固的关系并将我们的资源应用于您的挑战。东芝致力于在产品开发从设计到交付的每一步都与您合作,以确保您的成功。 半导体和存储的单一来源解决方案 东芝提供广泛的半导体和存储产品,使我们成为众多解决方案和客户的单一来源选择。我们与 OEM、ODM、CM、VAR 和无晶圆厂芯片公司以及零售商和我们的分销合作伙伴密切合作,以定义正确的产品组合和新技术创新。通过久经考验的承诺和持久的合作关系,东芝半导体和存储产品使当今最新的智能手机、平板电脑、电子书、数码相机、头戴式设备、医疗设备、汽车应用、网络、企业应用以及 PC 和笔记本存储成为可能。
Package:-
Price:185.54
ln Stock:739
Package:-
Price:74.96
ln Stock:4068
Package:-
Price:105.06
ln Stock:960
Package:-
Price:147.14
ln Stock:912
Package:-
Price:218.88
ln Stock:686
Package:-
Price:147.14
ln Stock:208
Package:-
Price:168.2
ln Stock:197
Package:-
Price:185.54
ln Stock:180
Package:-
Price:189.24
ln Stock:210
Package:-
Price:189.24
ln Stock:180
Package:-
Price:203.98
ln Stock:180
Package:-
Price:203.98
ln Stock:180
Package:-
Price:222.56
ln Stock:179
Package:-
Price:241.16
ln Stock:175
Package:-
Price:60.82
ln Stock:120
Package:-
Price:193.38
ln Stock:138
Package:-
Price:70.2
ln Stock:120
Package:-
Price:42.28369
ln Stock:120
Package:-
Price:42.28369
ln Stock:120
Package:-
Price:42.51847
ln Stock:120
Package:-
Price:43.0577
ln Stock:120
Package:-
Price:44.51651
ln Stock:120
Package:-
Price:64.50428
ln Stock:120
Package:-
Price:65.44235
ln Stock:120
Package:-
Price:71.6424
ln Stock:120

+86-755-23579903

sales@emi-ic.com

12
0