image of
新唐科技成立的宗旨是为半导体产业带来创新的解决方案。公司成立于2008年,同年7月受让分割华邦电子逻辑IC事业单位正式展开营运,并于2010年在台湾证券交易所正式上市挂牌。新唐科技专注于开发微控制/微处理、智能家居及云端安全相关应用之IC、电池监控IC、影像感测IC、IoT应用IC、半导体组件等产品,相关产品在工业用、车用、通讯用、消费电子及计算机市场皆具领先地位;此外,新唐科技拥有的6吋晶圆制造厂,具备多样性制程技术能力,提供专业化晶圆代工服务。本公司以灵活之技术、先进之设计能力及数字模拟整合技术能力提供客户高性价比之产品,并重视与客户及合作伙伴的长期关系,致力于产品、制程及服务的不断创新。新唐科技在美国、中国大陆、以色列、印度、新加坡、韩国及日本等地均设有据点,以强化地区性客户支持服务与全球运筹管理
Package:-
Price:67.12
ln Stock:370
Package:-
Price:48.38
ln Stock:370
Package:-
Price:56.22
ln Stock:120
Package:-
Price:58.22
ln Stock:370
Package:-
Price:58.22
ln Stock:331
Package:-
Price:64.66
ln Stock:620
Package:-
Price:73.26
ln Stock:351
Package:-
Price:77.42
ln Stock:300
Package:-
Price:91.24
ln Stock:620
Package:-
Price:91.4
ln Stock:440
Package:-
Price:56.98
ln Stock:370
Package:-
Price:58.22
ln Stock:267
Package:-
Price:77.42
ln Stock:200
Package:-
Price:95.24
ln Stock:152
Package:-
Price:14.74
ln Stock:120
Package:-
Price:20.74
ln Stock:1946
Package:-
Price:20.74
ln Stock:1210
Package:-
Price:27.18
ln Stock:1820
Package:-
Price:42.4
ln Stock:536
Package:-
Price:45.16
ln Stock:843
Package:-
Price:58.22
ln Stock:370
Package:-
Price:61.14
ln Stock:355
Package:-
Price:77.42
ln Stock:608
Package:-
Price:77.42
ln Stock:125
Package:-
Price:80.64
ln Stock:620

+86-755-23579903

sales@emi-ic.com

12
0